Tin Tức

Tỷ Lệ Xoay Đồ Trong Game MUHANOINEW.VN

Chào Các Bạn.
 

Hiện tại trên thị trường đa số các muonline tỷ lệ xoay đồ % rất không đúng sự thật , có khi xoay vũ khí chaos tỷ lệ 100% nhưng vẫn bị xịt nguyên nhân là do ở Server các Admin chỉnh 1 kiểu nhưng hiện thị trong game 1 kiểu do đa số các admin trình độ kém không biết chỉnh cái tỷ lệ hiển thị trong game, thành ra làm người chơi đôi khi không biết đâu mới là % xoay đồ thật sự.

Do vậy Phiên Bản MUHANOINEW.VN đã khắc phục tình trạng đó , để tỷ lệ hiển thị trong game giống y chang với tỷ lệ trên máy chủ.

Cụ thể các tỷ lệ xoay đồ sẽ theo bảng phía dưới.
 

 

Mục Lục  % tối đa khi xoay ( chưa có bùa tỉ lệ ) % khi bỏ 2 bùa tăng tỷ lệ loại 5%
Xoay vũ khí Chaos 70% Không bỏ được bùa tăng tỷ lệ
Xoay Wing 1 50% 60%
Xoay Wing 2 40% 50%
Xoay Đồ lên + 10 60% 70%
Xoay Đồ lên + 11 50% 60%
Xoay Đồ lên + 12 40% 50%
Xoay Đồ lên + 13 30% 40%
Vé Blood 1 đến 7 50%  ( Không nên bỏ bùa tỷ lệ vì phí tiền )
Vé Devil 1 đến 6 50%  ( Không nên bỏ bùa tỷ lệ vì phí tiền )
Quay Quạ Tinh 50% Không bỏ được bùa tăng tỷ lệ
Quay Chiến Mã 50% Không bỏ được bùa tăng tỷ lệ

 

Bùa tỷ lệ mua ở CashShop trong game, vào game đứng trong thành ấn Phím X lên để mua.

BQT  MUHANOINEW.VN

XIN THÔNG BÁO!