Hướng dẫn

Hướng dẫn chát tiếng việt trong game !

Đầu tiên tắt Unikey đi và mở unikey bằng Run as administrator sau đó cài theo các hình ảnh bên dưới nhé.