Hệ thống vật phẩm

Cấp Độ Các Items Của Các Nhân Vật

Chào các bạn!
Sau đây là thông tin phân bố cấp bậc của các Set đồ giáp trụ cũng như vũ khí, giúp các bạn hiểu rõ hơn để đăng ký nhận thưởng sự kiện, cũng như dễ dàng cộng hưởng đồ.
 

Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương 
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật 
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 6: set Triệu Hồn 
Cấp 7: set Ma Vương 
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long , set Hắc Điểu
Cấp 6: set Phượng Hoàng
Cấp 7: set Thần Long
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Giai Nhân
Cấp 7: set Thánh Nữ
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Hỏa Thần 
Cấp 7: set Cuồng Phong
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Hoàng Kim
Cấp 7: set Chí Tôn
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)


 

Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
VIP: Gậy Hỏa Long
Chiến Binh Cấp 1: 
Cấp 2: Hỏa Đao, Khoái Đao
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Ỷ Thiên Đao
Cấp 7: Vuốt Quỷ
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
VIP: Thiên Tử kiếm
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
VIP: Nỏ Hỏa Long
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 2: Trượng Chiến
Cấp 3: Trượng Thép
Cấp 4: Trượng Bóng Tối
Cấp 5: Trượng Kim Cương 
Cấp 6: Trượng Tối Cao
Cấp 7: Trượng Đại Vương
Cấp 8: Trượng Thái Dương (380 Level)
VIP: Trượng Thiên Tử